Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, βασισμένο στην πλατφόρμα Open eClass, που φιλοξενείται και υποστηρίζεται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet).
Στην παρούσα φάση (σχολικό έτος 2019-20) βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, την προκήρυξη θέσεων και την ανακοίνωση μαθημάτων, παρακολουθείται τις ανακοινώσεις στον επίσημο δικτυακό τόπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greeklanguage.gr/, καθώς και στην ενημερωτική Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html.

 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 3
Available on the App Store
Available on the Play Store