Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Contact

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τ.Κ. 55132
+30 2313 331 500
+30 2313 331 502
 support <at> greeklanguage.gr